Strategies and Methods of Cross-Linking of RNA Polymerase Active Center

Arkadv Mustaev, Eugeny Zaychikov, Mikhail Grachev, Maxim Kozlov, Konstantin Severinov, Vitaly Epshtein, Nataliya Korzheva, Oxana Bereshchenko, Vadim Markovtsov, Eugeny Lukhtanov, Igor Tsarev, Tatyana Maximova, Mikhail Kashlev, Irina Bass, Vadim Nikiforov, Alex Goldfarb

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

9 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)191-206
Number of pages16
JournalMethods in Enzymology
Volume371
DOIs
Publication statusPublished - 2003
Externally publishedYes

Cite this